Praktijk

Samengroeien

Contact

Praktijk Samengroeien
Kaardenstekerstraat 4
4813 LP Breda
Tel : 076-5155288
Mobiel : 06-42924553
contact@praktijk-samengroeien.nl

Begeleiding aan kinderen met een beperking:

Voor begeleiding aan kinderen met beperking bied ik verschillende vormen aan. De begeleiding die ik bied is individueel.

Het voordeel van de individuele begeleiding is dat u als ouders even de zorgtaken en leertaken over kunt dragen aan iemand anders. Door jarenlange ervaring in het werken met kinderen met een beperking, kan ik uw kind op professionele wijze begeleiden. Hierdoor kunt u ook weer even meer de ouder zijn in plaats van de hulpverlener van uw eigen kind.

Samen met u als ouders kijken we naar de specifieke begeleidingsvragen van uw kind en stellen dit op in een begeleidingsplan. 


Verschillende vormen van individuele begeleiding zijn:

Ontwikkelingsstimulering van het jonge kind

Ik bied ontwikkelingsstimulering aan in de thuissituatie van het kind. De ontwikkelingsstimulering is bedoeld voor kinderen waarbij de ontwikkeling anders of langzamer verloopt door bijvoorbeeld een syndroom, ontwikkelingsstoornis of verstandelijke beperking. Daarnaast kan het ook zo zijn dat er nog geen duidelijkheid is over wat er met het kind aan de hand is. Ook dan kan ontwikkelingsstimulering belangrijk zijn om het kind  zich verder te laten ontwikkelen. Zo vroeg mogelijk met het kind aan de slag gaan, biedt de meeste vooruitgang in de ontwikkeling.
Ik maak hierbij gebruik van de methode 'Kleine Stapjes' of het Portage-programma. Dit zijn allebei early-interventionprogramma's.

Aanleren van vaardigheden

Ook bied ik individuele begeleiding aan kinderen die net even wat extra aandacht vragen of een aparte begeleidingsvraag nodig hebben.
U kunt daarbij denken aan leren omgaan met de beperking, het maken van een uitstapje, aanleren om met openbaar vervoer te reizen, aanleren van zelfstandigheid, leren koken. leren plannen/spelen etc.

Waar en wanneer kan individuele begeleiding plaatsvinden:

Individuele begeleiding kan bij u thuis, bij mij op lokatie of elders plaatsvinden waar nodig. Ook ondersteuning op school is mogelijk.

! Update: helaas bied ik deze vorm niet meer aan voor nieuwe clienten. De kinderen die nu bij mij komen, komen voor langere tijd vanuit de WLZ, waardoor ik geen ruimte heb voor andere kinderen erbij.

Stel gerust uw vraag en in een vrijblijvend gesprek kunnen we bespreken wat de mogelijkheden voor u zijn! 
U kunt contact opnemen via mijn contactformulier of via mijn emailadres: contact@praktijk-samengroeien.nl of bel 06-42924553